Me kohtleme laimu poletikku,

Issand ütles, et maailmas on teil ahastust. Mina silmitsen seda tihti, sest seal on märgata, et kirjutades pole autor kasutanud ainult pead, vaid ka tundeid, ja on maitsnud selle ainukese tarviliku antud vaimuvilju. Ei mäletagi enam kaua ma sees olin..

Heategevusliku sisuga postitused Heategevusliku sisuga postitused on alati teretulnud.

Kodukoht Kose vald public group | Facebook

Kui sul on mingi heategevuslik sündmus - palun müksa andmini või modet - ta kinnitab sinu postituse seinale, et see teiste alla ei mattuks. Kinnisvara ost, müük, rent Kuna see on meie vallas alati kuum teema, on igatahes lubatud. Naabervaldade ja teiste väljastpoolt valda tegijate reklaam: 1 Kose naabervaldade tegijate reklaam on lubatud vaid erandkorras ja administraatori ga kokkuleppel n.

Loata tehtud postitus läheb kustutamisele ja kasutaja saab hoiatuse, korduva rikkumise korral blokeeringu. Võrkturundused Avon ja muud taolised postitused ei ole oodatud. RE: Kellel olnud lümfisõlmede põletik Minul oli endal kunagi lümfisõlmede põletik. Olin algklassides, ei mäletagi enam täpselt kui vana.

Tuli mul see täiesti suvaliselt, ei olnud mingit viirushaigust ega midagi enne olnud. Minul oli bikiini joonel, jala peal pm.

Kellel olnud lümfisõlmede põletik - Perekooli Foorum

Umbes nädala või kahe jooksul hakkas see muna vaikselt suuremaks minema. Mingil hetkel oli nii valus, et ei saanud enam kõndida. Niikui jalga liigutasin siis lõi hullu valu sisse. Muna oli ikka üsna suur ka selleks ajaks. Ei mäletagi kas läksime kohe sama päev linna kirurgile või järgmine. Issand meid aidaku! Sa oled oma tööga juba harjunud ega pea enam sellele mõtlema, täida oma mõtted siis palve ja Jumala üle mõtisklemisega.

Me kohtleme laimu poletikku

Aeg on soodne, alusta! Elu ilma palveta on täis muresid, kui see aga täitub palvega ja sa sellega harjud, siis süda rõõmustab ja rahuneb — milline õnnis olek. Aeg-ajalt saavad palvetajad juba siin maa peal eelmaitse tulevast õndsusest. Issand kaitsku teid oma armuga. Sellisel hetkel lakkab nähtav maailm justkui olemast — nüüd mõistad, mis on õnnis olemine ja millistel põhjustel see meid maha jätab.

See viis, mil kirgedega võitled, on õige, sest kired ei esine mingisuguses kindlaks määratud järjekorras. Võitle selle kirega, mis parajasti esile tõuseb; tea siiski, et omal jõul me neist võitu ei saa, ja just siin ongi tarvis Issandat appi hüüda. Kohtumõistmine on väga halb, sest need, kes teiste üle kohut mõistavad, võtavad enda kätte Jumala kohtumõistmise ja siis laseb Issand neil langeda just nende pattude küüsi, milles nad teisi süüdistavad.

Kohtumõistmise põhjus on enesejälgimise puudus: heida aga tähelepanelik pilk oma südamesse — kui palju leidub seal kõiksugu mäda. Sinugi tervis ei vääri kadestamist. Ära ole siiski masendunud, vaid jäta end Jumala tahte hoolde. Kui mitte täna või homme, siis kord me igal juhul sureme.

Ja veel üks asi, mida olen tähele pannud: on suur viga ja nõrkus hoolitseda liialt oma elu pikendamise eest. Nii tulekski meil hoolitseda selle eest ja püüelda selle poole, et elaksime Tema käskude järgi ja puhastaksime oma südamed kirgedest.

Me kohtleme laimu poletikku

Olen sulle juba kirjutanud, et sa ei satuks palvetades hoogu. Pean silmas, et sa ei püüdleks kõrgusi enne, kui on õige aeg; igal asjal on oma aeg.

Seegi hea olukord tuleb, kui selle jaoks on varutud südamesse ruumi, täites Jumala käske. Tuleb, aga tuleb ootamatult. Meie asi on pürgida ja vaeva näha, kõik muu sõltub aga Jumala armust.

Veel üks tähelepanek: kui mõistad kellegi üle kohut, siis jääd ilma ka pisaratest ja härdusest. Issand andku sulle mõistmist ja kaitsku sind.

Viimases kirjas kirjutasid, mida olid mitu korda kogema pidanud. Nüüd see on tänu Issandale ometi möödas. Kui poleks hädasid, ei oleks ka pääsemist — nii on öelnud pühad isad. Hädadest on kahesugust kasu: esiteks — innukas pürgimine Jumala poole ja kogu hingest lähtuv tänu; teiseks — vabanemine tühistest muredest Me kohtleme laimu poletikku muretsemisest.

Pühade isade teostest näeme, et sarnaselt meiega nemadki masendusid, kaotasid julgust ja kogesid ka selliseid asju, millest ei tahtnud kirjutadagi, et hoiduda meid, vaimses elus kogenematuid, segaduse ja lootusetuse sisse saatmast. Ometi saadab Issand kannatusi meie võimete kohaselt, niivõrd kui keegi suudab kanda. Kannatused sunnivad meid kuulekusele: loodame endale ju nii palju, et kavatseme vaimses elus lausa omal jõul küpseda, aga just kannatustele alistudes me alles õpime alanduma, sest siis märkame, et me omad ponnistused ei vii ilma Jumala abita tulemusteni.

Meie asi on vaeva nähes vooruste poole pürgida, nendes edenemine sõltub aga armust, mis tuleb Jumalalt ja vaid alandlikele. Ja alandlikuks ei saa keegi ilma alandavate juhtumiteta.

Pühad isad on vaimset elutarkust oma kirjutistes peensusteni selgitanud; aga nende kirjutatut tunnetame selle järgi elades. Kui näed ise vaeva, et oma südant kirgedest puhastada, siis hakkab kõik selgemaks ja arusaadavamaks saama. Pühad isad, paluge Jumalat meie, patuste eest ja avardage me vähest arusaamist, et mõistaksime teie sõnu!

Me kohtleme laimu poletikku

Sa kirjutad, et ülesanded tirivad su mõtted palvest eemale. Pea ülesandeid täites Jumalat meeles, seegi on palve; ja on hea, et sul on pürgimus vaimse elu ja palve poole. Siin on juba pool pääsemist ja edasi aitab sind Jumal, ära ainult masendu ega kaota julgust. Issand aidaku sind. Kirjutad ka, et sa ei ole veel alustanudki.

Teema: Kellel olnud lümfisõlmede põletik

Selline tunne on hea, see viib alandlikkuseni. Vaimsete teadmiste kohaselt peabki vaimses elus nii olema: mida lähemale inimene Jumalale pääseb, seda rikutuma ja patusemana ta end tunneb.

Jumal hoidku, et inimene end vagaks ei hakkaks pidama. Issand aidaku teid, Issand päästku teid igavesest piinast. Ära suhtu mu sõnadesse siiski nagu käskudesse või seadustesse, vaid pea neid lihtsalt soovitusteks, mida ei pea kuulda võtma, kui need pole sinu meelest püha Piibli ja pühade isade õpetustega kooskõlas. Ära satu hoogu, ära püüdle enneaegu kõrgeid asju: vaimses elus ei tehta hüppeid, vaid edenetakse kannatlikult, samm sammu haaval.

Sa juba märkad, mis sulle kasuks pole: ilmalik kirjandus, poliitika ja asjatud kohtumised inimestega.

Teema: Poisslapsel nokus põletik?

Jah, see kõik tuleb ennast valvavale inimesele kahjuks. Viis, mil kirgedega võitled, on õige. Võitle just nende himude vastu, mida endas hetkel märkad, aga mitte ainult omal jõul, vaid Jumala abiga. Pööra siiski rohkem tähelepanu peamisele kirele, mis sind eriti vaevab. Lisaks pea meeles, et meie osaks jääb töö, aga õnnestumised sõltuvad armust. Armu jällegi ei anta tasuks töö, vaid alandlikkuse eest: mil määral keegi alandub, sel määral arm talle ka läheneb; ja voorustes püsimine ei sõltu mitte meist, vaid armust.

Me kohtleme laimu poletikku

Veel tuleb meenutada, et inimese meeleseisund ei saa püsida ühesugune, vaid vaheldub nagu ilm looduses. Hea on olla Taaboril, aga vahel tuleb olla ka Kolgatal. Tähelepanelikul ja mõtleval inimesel on tihti võimalus seda märgata. Väga hästi kirjutab sellest asjast Süüria püha Iisak oma Jumala kohtumõistmisest ja sellest, kuhu keegi satub, ei tea meie midagi. Hea, et N-ga ära leppisite, toimi alati sel viisil, kui sa osaliselt ka ei olegi lahkhelis süüdi.

Optina erakla vanakesed on vaimukandjad, nad on täis pühade isade vaimu Me kohtleme laimu poletikku kiidan neid väga ja austan neid pühalikult.

Mida sa ei taha, et sulle tehakse, seda ära tee teistelegi, see on kuldne reegel. Tuleta endale sagedamini surmatundi meelde, ära mõista kedagi millegi pärast hukka, sest mis patu pärast kedagi hukka mõistad, selle sisse ise langed — teisiti ei või Maine Coonhaiguste liigeste. Teile Jumala õnnistust anudes Skeemaiguumen Johannes Langemise tähendus on meile hämar ja kellegi mõistus ei suuda seda mõista.

Kes pürgib voorusesse, aga langeb, selle karistust leevendatakse, sest ta ei tahtnud pattu teha, vaid langes eksikombel kiusatusse. See jälle, kes ei pürgi vooruse poole, vajab rasket karistust, et ta tuleks mõistusele ja hakkaks voorusesse pürgima.

[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Jumal õnnistagu sind, tee tööd. Vanal ajal kutsuti selliseid töötegijaid diakonissideks, kuigi neil oli muidugi palju muid kohustusi; sinule on sellestki küll. Ära selle pärast muretse, et ei jõua jumalateenistust nii-öelda jälgida. Selle panin mälu järgi oma sõnadega kirja, kui sul on püha Makariuse raamat, loe sealt 3. Hea, et pürgid palves edenema, palve on kõikidest asjadest kalleim ja samas vaenlasele kõige vastumeelsem.

Vaenlane teeb mitmeid takistusi, aga pole tarvis teda karta. Issand annab palvetajale palve. Issand kaitsku sind, tööta, palveta. Õnnitlen Teid Kristuse Pühast Armulauast osavõtmise puhul.

Patutunnistus isa X-i juures ajas sind segadusse, aga mis teha — kannata ära, ära heida meelt. Valge vaimulikkond näib munklusesse kuulujatelt alati ranget askeesi nõudvat; tegelikkuses erinevad mungad ilmalikest vaid abielutuselt, kõige muu suhtes peavad ilmikud elama samasugust elu, st käima käskude järgi.