Liigeste tootlemine tootlemise teel, E-apteegi nõustamine

Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes või Iluteegis kaardi-maksega. Andmesubjekti õigus isikuandmetega tutvuda Andmesubjektil on õigus kuu aja jooksul alates vastava päringu esitamise päevast tutvuda oma isikuandmetega. Saada infot, kas Apotheka Beauty töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs. Nimetatud andmeid on vastutaval töötlejal vaja töödelda kliendi tuvastamiseks, lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks ning sõlmimise fakti tõendamiseks, teenuste toimimise tagamiseks ja säilitamiseks, klientide teenindamiseks, avalduste ja pretensioonide läbivaatamiseks ja töötlemiseks, arvelduste haldamiseks ning samuti teistel lepingu sõlmimise või täitmisega otseselt seotud eesmärkidel. Turvalisus ja andmetele ligipääs Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Nõusoleku tagasivõtmine Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Võta meiega ühendust

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Mazi liigestest ja nende analoogidest Valu pohjused sormede liigestes ja kaes norkus

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. Kustutamine Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Viia läbi uuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Apotheka Beauty õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, täiustada sortimenti või oma e-keskkonda või mis põhineb Kliendi nõusolekul.

Liigeste haiguste etioloogia Kui kaua uhine liige on tombeta

Tagada kaupade nõuetekohane müük või teenuste nõuetekohane osutamine. Tõhustada oma tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada e-poe veebivaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Apotheka Beauty õigustatud huvil. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõuete jmt täitmisel või Apotheka Beauty õigustatud huvil.

Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate.

Isikuandmete töötlemine - FITPOINT

Kliendi makse vastuvõtmiseks on Apotheka Beautyl õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja, kelleks on Maksekeskus AS registrikood Personaalsete pakkumiste tegemine ning Kliendi profiilianalüüs. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsitakse isiku ostuhuvisid, elukohta, isiklikke eelistusi jmt.

Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Apotheka Beautyl õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul.

Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid. Apotheka Beauty võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt. Apotheka Beauty saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju.

valus ola liigesed, kui kiirenenud Julge tableti polved

Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi kontaktandmetel, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

Apotheka Beauty võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete nt elukoht, vanus jmt analüüsi. Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid saada 5. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalve-asutused, sh Tarbijakaitseamet.

Apotheka klienditeenindus

Juriidilised isikud, kes on nimetatud Volitatud töötlejatena ning Apotheka apteek. Nimetatud andmeid on vastutaval töötlejal vaja töödelda kliendi tuvastamiseks, lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks ning sõlmimise fakti tõendamiseks, teenuste toimimise tagamiseks ja säilitamiseks, klientide teenindamiseks, avalduste ja pretensioonide läbivaatamiseks ja töötlemiseks, arvelduste haldamiseks ning samuti teistel lepingu sõlmimise või täitmisega otseselt seotud eesmärkidel.

Juhul kui kasutaja on veebisaidil registreerumisel, ilma registreerumiseta ostmisel või uudiskirja tellimisel andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saamiseks, töötleb vastutav töötleja esitatud andmeid, edastades kasutajale vastavasisulisi otseturunduspakkumisi.

Puudutage polve temperatuuri kreem uhise naituse

Isikuandmete kategooriad Isikuandmete kategooriad: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, teate või kirja sisu jne. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad Andmeid avaldatakse neile vastutava töötleja töötajatele, kellele need on vajalikud otseste kohustuste täitmiseks ning vastava teenuste osutamise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

AQUASCAPING COUCH Ep. 6 - INTERVIEW WITH TROPICA CEO, LARS GREEN

Isikuandmete saamisel ja kasutamisel võib vastutav töötleja kasutada väliste teenusepakkujate teenuseid, kes järgivad vastavalt lepingule rangelt vastutava töötleja juhiseid ning keda vastutav töötleja enne teenuse kasutamist ja ka edaspidi pidevalt kontrollib.

Andmesubjektide kategooriad Andmesubjektide kategooriad: vastutava töötleja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid.