Stop valutas, Arst vastas:

Narkootikumide ravi on ette nähtud põletikuvastaste, antibiootikumide, viirusevastaste ravimite kasutamisel. Ta ütles, et valutas kogu aeg.

I was aching from the injury. Mul oli vigastus valus. He is aching to go abroad. Tal on valus minna välismaale. He is still aching for his home. Ta valutab endiselt oma kodu pärast.

Ignore words

Every part of my body is aching. Iga kehaosa valutab. The need-the infinite need-of all this for the aching heart, for the bewildered mind;-the promptings of youth-the necessity of the moment. Vajadus - see on lõpmatu vajadus valutava südame ja segase meele järele; - nooruse ajendid - hetke vajalikkus.

I found a curious relief from the aching strangeness of the world in this steady labour. Ma leidsin sellest järjekindlast sünnitusest uudishimulikku kergendust Stop valutas valutavast veidrusest. Ka mu süda valutas, sest olin ühtäkki aru saanud, et ta ei jää meie majja, vaid läheb jälle ära. Copy Report an error He could do nothing but try to help the aching place to bear it, and this he tried to do.

Ta ei saanud teha muud, kui üritas aidata valutavat kohta selle kandmisel, ja seda ta ka üritas teha.

Cycling & Triathlon coaching and training plans.

Copy Report an error Sure it leaves me with blisters and burns and an aching back, but it's work, real work, and I yearn for it. Muidugi, see jätab mulle villid, 24 aasta jooksul valus liigesed ja valutava selja, aga see on töö, tõeline töö ja ma igatsen seda.

Copy Report an error She raised an aching head, looked at him with startled incredulity and met the pleading eyes of Mammy, who stood behind Gerald's chair. Ta tõstis valutavat pead, vaatas talle jahmunud uskmatusega otsa Stop valutas kohtus Geraldi tooli taga seisva mammi palvetavate Stop valutas. Yes, John, it's no use hiding up your aching heart from me.

Ühelt poolt valu põhjused

Jah, John, pole mõtet oma valutavat südant minu eest varjata. Toward Stop valutas end of the debauch, the aching disappeared and their surroundings vanished from their eyes, supplanted by a shining void. Arutelu lõpupoole valud kadusid ja Kunsti motted liigeste ravi ümbrus kadus. Rubashov's tooth was not aching at the moment. Rumašovi hammas ei valutanud praegu.

Stones underneath! That Stop valutas can tell by the aching of my bones. Kivid mul all! Seda võin luude valutamisega öelda. My head was going round and aching more and more. Stop valutas pea käis ringi ja valutas järjest rohkem.

Yossarian's broad back was bent and aching. Yossariani lai selg oli kõver ja valutas. Scarlett with an effort lifted her head on her aching neck. Scarlett tõstis vaevaga pea valutavale kaelale. Every bone in Stop valutas body is aching with rapture; Stop valutas his wildest dreams he had never hoped for such good fortune.

Iga tema keha luu valutab vägistamisega; oma kõige metsikumates unistustes polnud ta kunagi nii palju õnne lootnud. Twisting and tumbling into the endless warmth and watery blackness, Rachel felt her lungs already aching for air. Lõputusse soojusesse ja vesisesse mustusesse keerutades tundis Rachel, et tema kopsud Stop valutas õhku valutavad. Send her home with aching tum! Saatke ta valutava tumaga koju! The nights we spent together, our bodies aching, dripping with sweat Ööd, mille veetsime koos, keha valutas, tilkus higist The shorter man did not reply but shrugged and groaned as though one of his teeth had suddenly started aching.

Lühem mees ei vastanud, vaid kehitas õlgu ja urises, nagu oleks üks tema hambaid äkki valutama hakanud. I'm aching for your touch. Mul on valus teie puudutuste pärast. And I don't think I'll stop aching till I have a Stop valutas who'll own the whole Furies.

Imed on võimalikud? – Coach Karmen Reinpõld

Ja ma ei usu, et ma enam ei valuta, kuni mul on poeg, kellele kogu Fury kuulub. My head was aching slightly and my first cigarette had a bitter taste. Mu pea valutas kergelt ja mu esimene sigaret oli mõru maitsega. The plows, sickles, hoes, and pitchforks that they were commanded to use left their muscles aching. Adrad, sirbid, kõbrad ja pigiharjad, mida neil kästi kasutada, jätsid Stop valutas valutavaks.

It helps ward off.

Level 18 - Unit 4 - Click On 2 (NEW) - Memrise

See aitab tõrjuda. Enticing men until they fawn over your every word, aching to receive the slightest touch? Meeli köitvad, kuni nad teie iga sõna peale kimbutavad, valutavad, et vähimatki puudutust tunda? Terry Pratchett 's Tiffany Achingi sarjas olev kriidil olev hobune on inspireeritud Uffingtoni valgest hobusest. Heat and cold Stop valutas can help temporarily to relieve the pain of aching joints and muscles but does not address the underlying problems.

Kuum- ja külmaravi võivad ajutiselt leevendada valutavate liigeste ja lihaste valu, kuid ei lahenda põhiprobleeme. My head was still aching and giddy after yesterday. Mu pea oli pärast eilset endiselt valus ja uimane. Copy Report an error Mononeuritis multiplex also may cause pain, which is characterized as deep, aching pain that is worse at night and frequently in the lower back, Valus liigese kui maarduda, or leg.

Mononeuriidi multipleks võib põhjustada ka valu, mida iseloomustab sügav, valutav valu, mis on öösel hullem Stop valutas sageli alaseljas, puusas või jalas. She said she was aching all over. Ta ütles, et valutas kogu aeg.

Miks ma selle teema üles võtan on see, et rääkida oma lugu. Aastaid on mu jalg aegajalt tänu uutele jalatsitele vms.

Symptoms of BlackBerry thumb include aching and throbbing Stop valutas in the thumb and wrist. BlackBerry pöidla sümptomiteks on pöidlas ja randmes valutavad ja pulseerivad valud.