Sorme sorme tootlemine

Kui liigute uuele ekraanile, siis annab VoiceOver helimärguande ja valib ning loeb ette esimese ekraanil oleva üksuse üldjuhul ekraani ülemises vasakpoolses nurgas oleva üksuse nime. Kui puudutate ekraani või lohistate oma sõrmega üle selle, siis VoiceOver loeb ette üksuse nime, millel teie sõrm on, k. VoiceOver kirjeldab ekraanil kuvatavat häälega, alates akutasemest kuni selleni, kes helistab või millise rakenduse peal on teie sõrm. Joonlaua pöördtappide mis tahes asukohta: horisontaalne, vertikaalne või mis tahes nendevaheline. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. Joone tõmbamiseks puudutage menüüs Joonista olevat pliiatsit või markerit.

Sorme sorme tootlemine

Joonlaua pöördtappide mis tahes asukohta: horisontaalne, vertikaalne või mis tahes nendevaheline. See sisaldab mõnda sätet, nii et saate häälestada selle täpse nurga vajadusel kraadi. Joonlaua saab töödelda, kasutades oma sõrme.

Vähem Võimsad rakendused produktiivsuse, ühenduse ja turbe jaoks Hangi Microsoft Märkus. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi.

Joone tõmbamine Valige lehe, kus soovite kasutada joonlaua. Koputage joonlaua teha oma märkmed kuvatakse see menüü Joonista. Soovitud asukohta joonlaua nurga all.

Sorme sorme tootlemine

Ühe sõrmega saab joonlauda nihutada üles-alla ja vasakule-paremale. Kahe sõrmega saab joonlaua pöörata soovitud nurga alla. Muu välise kehalise tunnuse kindlakstegemine 1 Muu välise kehalise tunnuse kindlakstegemise all mõistetakse isiku läbivaatust, mille eesmärgiks on tuvastada isiku kehal iseloomulikke tunnuseid, mis võimaldaksid tema isikusamasust tuvastada.

Hambumuse ja hammastiku kindlakstegemine 1 Hambumuse ja hammastiku kindlakstegemise all mõistetakse hammaste järgi hambakaardi koostamist või hammastikust jäljendi tegemist.

Sorme sorme tootlemine

Hääleproovi salvestamine 1 Hääleproovi salvestamise all mõistetakse isiku kõne salvestamist. Kui võrreldava materjali puhul kasutati telefoni, siis tuleb ka hääleproov salvestada telefoni teel.

Määrus kehtestatakse « Politsei ja piirivalve seaduse » § lõike 5 alusel.

Käekirjaproovi võtmine 1 Käekirjaproovi võtmise all mõistetakse isikult käekirja või allkirja eksperimentaalproovi võtmist. Silmaiirisekujutise kindlakstegemine Silmaiirisekujutise kindlakstegemise all mõistetakse isiku silmaiirise skaneerimist.

Jalatsijälje võtmine 1 Jalatsijälje võtmise all mõistetakse isiku kantava jalatsi tallamustri jäljendi võtmist. Andmete võrdlemine Erilise tuvastusvahendiga saadud andmeid võrreldakse politsei andmekogus «infosüsteem POLIS» olevate andmetega. Käesoleva määruse §-de 2, 4 ja 6—8 alusel saadud andmed edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile riiklikus sõrmejälje registri ja riiklikus DNA-registris olevate andmetega võrdlemiseks või võrdlusuuringute tegemiseks.

VoiceOver kirjeldab ekraanil kuvatavat häälega, alates akutasemest kuni selleni, kes helistab või millise rakenduse peal on teie sõrm. Samuti saate reguleerida rääkimise kiirust ning helikõrgust vastavalt oma vajadustele. Kui puudutate ekraani või lohistate oma sõrmega üle selle, siis VoiceOver loeb ette üksuse nime, millel teie sõrm on, k.

Dokumenteerimine 1 Erilise tuvastusmeetme kohaldamine protokollitakse «Haldusmenetluse seaduse» §-s 18 sätestatud alusel ja korras käesolevas määruses sätestatud erisustega.