Kas koor tungis

Tegime kogu saarele, vahtkonnale ringi peale. Selle risti, koorma on sulle jumal peale pannud. Kaubatehingu peale tehti väikesed liigud.

SANTIAGO, CHILE 🇨🇱 (Exploring the City!)

Tung laulupeole seab korraldajad raskustesse See paneb aga korraldajad keerulisse olukorda — laulukaar Kas koor tungis Tallinna koolid ei mahuta kaugeltki kõiki soovijaid. Liidia Konsa, tänavuse üldlaulu- ja -tantsupeo kuraator Tartu linnas, näeb iga laulupeo eel, kuidas luuakse just laulupeole pääsemiseks juurde uusi koore ja mõned neist jäävad püsima ka pärast suurt pidu. Nii tahab ainuüksi Tartu linnast pääseda peole üle laulja, tantsija ja pillimehe.

Kas koor tungis

Tartlaste jaoks on Tallinnas aga 6 kooli, kus saab ööbida. Tõsi, sealhulgas on ka oma inimest, kes on mitme koori nimekirjas, kuid korraldajatel tuleb siiski ette võtta suur sõelumine. Liidia Konsa tunnistab, et hea oleks, kui koorid ise oma lauljate seas juba eelsõelumise ära teeksid. Et tegu on ennekõike aga täiskasvanute peoga, siis peavad korraldajad esmajärjekorras tegema valiku just laste seas, sest lastel on kahe aasta pärast nende endi laulu- ja tantsupidu, kuhu kõik loodetavasti pääsevad.

Kas koor tungis

Eile algasidki Tallinnas esimesed segakooride ettelaulmised sellesuvise peo jaoks — vaadatakse, kas koor on ikka laulupeokõlblik, nagu korraldajad seda isekeskis nimetavad.

Tartu segakoorid hakkavad ennast tõestama Laulupeo kunstiline juht Ants Soots selgitas, et laulupeokõlblikkus tähendab eelkõige repertuaari valdamist ja suutlikkust seda esitada. Ave Sopp ütles veelgi lihtsamalt: «Lugu, mida koor esitab, peab olema ikkagi äratuntav.

Tung laulupeole seab korraldajad raskustesse See paneb aga korraldajad keerulisse olukorda — laulukaar ja Tallinna koolid ei mahuta kaugeltki kõiki soovijaid. Liidia Konsa, tänavuse üldlaulu- ja -tantsupeo kuraator Tartu linnas, näeb iga laulupeo eel, kuidas luuakse just laulupeole pääsemiseks juurde uusi koore ja mõned neist jäävad püsima ka pärast suurt pidu. Nii tahab ainuüksi Tartu linnast pääseda peole üle laulja, tantsija ja pillimehe. Tartlaste jaoks on Tallinnas aga 6 kooli, kus saab ööbida.

Nii nõustub Konsa väitega, et meeskoorid on laulupeol küll kulla hinnas. Tartu linnas on kuus meeskoori, mis on päris palju võrreldes Kas koor tungis, et paljudes maakondades on neid vaid üks-kaks, mõnes pole sedagi.

Kas koor tungis

Ave Sopp rääkis, et siiski tuleb talle iga päev teateid kooridest, kes on oma võimeid üle hinnanud ja saavad nüüd aru, et ei jõua laulupeo ajaks repertuaari selgeks õppida. Tartus on Liidia Konsa sõnul algse nimekirjaga võrreldes ära langenud kümmekond koori, sealhulgas ka kunstigümnaasiumi koor, kus jäi kolm lauluõpetajat korraga lapsepuhkusele.

Kas koor tungis

Et tänavu suvel tuleb ka Tartu laulupidu, on Konsa sõnul ikka veel neidki koore, kes alles nüüd ärkavad ja tahavad Tartu peole pääseda.