Haiget ule

Võivad olla ka mõnevõrra nooremad. Miks uuringut läbi viiakse? Ja sinna kõrvale jääks 20 voodikohta teistele intensiivravi vajavatele patsientidele. Ja kuivõrd plaaniline kirurgia on edasi lükatud, siis ka anestesioloogia operatsioonitubadest vabaneb inimesi ja nad tulevad edaspidi appi intensiivravi osakondadesse. Miks te siis meie poole pöördute ja end ise ei ravi, kui nii targad olete?

Mis puudutab neljapäeval avalikustatud halvimat prognoosi, et kui riigi rakendatud meetmed osutuvad vähetõhusaks ja aprilli lõpus on Eestis intensiivravi vajavat haiget, vastab Starkopf otse: "See on meile üle jõu käiv. Sümptomid tekivad nädalaaegse haiguse kulgemise jooksul. Nädala kuni kümne päeva jooksul järjest süveneb patsiendi nõrkus. Tal on köha, kõrge palavik ning päevast-päeva need kaebused süvenevad.

Ja lõpuks tekivad hingamisraskused. Ehk need on need põhjused, mis sunnivad inimesi haiglasse pöörduma. Mis põhjusel tuleb osa koroonapatsiente viia kolmanda astme intensiivravile?

Ennekõike on see hingamispuudulikkus.

Põhinavigatsioon

Kopsupõletik areneb nii kaugele, et kopsud ei jõua enam piisaval määral hapnikku organismi viia. Ja siis on vaja haigeid panna narkoosi ja hingamisaparaadi alla. Kuidas Haiget ule iseloomustate neid patsiente, kes vajavad intensiivravi?

On need ainult eakad inimesed? Meil intensiivravil olnud patsientide hulgas on erinevas vanuses inimesi: on Haiget ule patsiente, on üks eakam üle aastane patsient. Kuid ennatlik on vaid nelja-viie patsiendi pealt kaugeleulatuvaid järeldusi teha vanuselise ja soolise jaotuse osas. Aga esmane kogemus ütleb, et ei ole sugugi ainult üle või aastased patsiendid.

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond aitas juba kümnendat aastat järjest soetada raskelt haigetele lastele vajalikke spetsiaalseid ravitoidusegusid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita või mille igakuised omaosaluskulud käivad peredele üle jõu. Nende laste toidulaual on olulisel kohal ravitoit, mis tagab lastele vajalikud Haiget ule ning vitamiinid, et olla normaalses kehakaalus ning koguda jõudu haigusega toimetulekuks. Kuna ravitoit on tavalisest toidust kallim, võivad üksnes ravitoidule tehtavad kulutused ühes peres küündida mitmesaja euroni kuus, samas on ka euro suurune omaosalustasu haiget last kasvatavale perele suur lisaväljaminek.

Võivad olla ka mõnevõrra nooremad. Kui koroonaviirusesse haigestunud patsient jõuab kolmanda astme intensiivravile, siis kui suur on tõenäosus, et ta paraneb kopsukahjustusest ja saab naasta Haiget ule endise elu juurde? Paranemise prognoos sõltub paljudest faktoritest: patsiendi vanusest, tema kaasnevatest haigustest, tema seisundi raskusest intensiivravile võtmisel.

Muu maailma andmed ütlevad, et intensiivis olevate koroonahaigete suremus on kuskil protsendi vahemikus. Need on päris kõrged numbrid. Kõrgemad, kui meie tavapärane intensiivravi keskmine. Haiget ule nende keskmiste numbritega opereerimine on keeruline. Loomulikult me ravime iga haiget kõige parimal viisil ning nagu sellele konkreetsele haigele Haiget ule ja näidustatud on.

Haiget ule

Iga haige jaoks on tema konkreetne prognoos erinev. Koroonaviirusele teaduslikult tõendatud ravi ja vaktsiini veel pole, mistõttu on mujal maailmas hakatud arstide poolt manustama haigetele mõne muu haiguse raviks kasutatud medikamente.

Pariisi haiglatest viiakse sadakond koroonahaiget üle mujale

Kas ja millal langetada otsus, et ka Eestis võiks haiglaravil olevatel koroonapatsientidel mõnda sellist ravimit proovida? See on täiesti mõistetav aktiviteet, mis maailmas toimub. Kuivõrd tõesti ühtegi efektiivset ravi täna koroonaviiruse vastu ei ole kirjeldatud ja ei ole ka ametlikes ravisoovitustes, siis käib palavikuline otsimine erinevate raviviiside osas.

Me jälgime teaduskirjandust tähelepanelikult ja püüame olla oma raviotsustes teaduspõhise Haiget ule eesliinil. Haiget ule juhuks me ühtegi ravimit proovima ei hakka. Küll aga on meil läbi arutatud võimalused erinevate ravimite kasutamiseks kliiniliste uuringute monitoorimise käigus.

Vaatame üksipulgi läbi tõenduspõhise kirjanduse ja teeme endale vastavad juhised, millistel Haiget ule me seda saame kasutada ja millistel mitte ning kuidas me neid ravitulemeid dokumenteerime. Räägitakse ju ka koroonaviirust juba läbipõdenud haigete vereplasma kasutamisest Haiget ule neil tekkinud antikehade piltlikult öeldes üle kandmisest vasthaigestunud haigele. Ka selle kohta on väga palju infot praegu kirjanduses liikumas. Me hoiame nii-öelda kogu aeg kätt pulsil ja viime ennast kurssi värskemate uudistega.

Kui meetmed osutuvad mõõdukalt tõhusaks, siis inimest. Ja kui meetmed osutuvad vähetõhusaks, siis vajab inimest intensiivravi. Kuidas te sellesse prognoosi suhtute? Matemaatika on kõige täpsem teadus, mis meil on ja nendesse prognoosidesse suhtun ma väga tõsiselt. Neid tuleb aga osata ka lugeda ja mõista nende limitatsioonidega, mida matemaatikud ja statistikud ise ausalt nimetavad nendes dokumentides.

Me räägime usaldusvahemike piiridest.

  1. TÜ kliinikumi kriisikomisjoni juht: halvim stsenaarium käib meile üle jõu | Eesti | ERR
  2. Haigekassa hüvitised
  3. Valu liigestes farungiitiga
  4. Politsei üle Euroopa otsib eluohtlikult haiget neidu - Tervis

Ehk me räägime haigete arvust 50 kunikui prognoosis on kirjas haiget. Mis puudutab stsenaariumi, kus riigi meetmed on vähetõhusad ja Haiget ule võib ennustada kuni intensiivravi vajava haige teket aprilli lõpuks, siis ütlen otse: see on meile üle jõu käiv. Eesti tänane Haiget ule on intensiivravi voodikohta, loomulikult me suudame ka oma Haiget ule operatiivselt tõsta. Aga see n-ö must stsenaarium - toim on ligi kümme korda rohkem kui täna Aga mis siis saab, kui intensiivravi vajab rohkem inimesi, kui on selleks kohti?

Mille alusel neid valikuid hakatakse siis langetama? See on muidugi väga spekulatiivne küsimus ja te saate isegi aru, et mul ei ole selget ja ühest vastust Haiget ule praegu anda.

Haiget ule

Esiteks ma loomulikult väga loodan, et me sinna ei jõua. Teiseks, erinevaid raviotsuseid, mida me oma igapäevases meditsiinis teeme, need on teatud konsilaarse arutelu otsused. On teatud otsustamise tavad ja korrad, mis meil on olemas.

Mis teha siis, kui ravi piiramise otsuse põhjuseks on ressursside piiratus ehk et meil ei ole näiteks hingamisaparaate või intensiivravi voodikohta? Eks tuleb muidugi juhinduda üldistest eetilistest printsiipidest.

Haiget ule

Me oleme juba praegu neid teemasid läbi arutamas kahe suure haiglaga, kaasates ka eetikute nõu ja ekspertiisi. Aga ma veelkord rõhutan, et üks Haiget ule juhend ei pruugi konkreetset situatsiooni alati lahendada.

Seal on ikkagi juhupõhised otsused nende Haiget ule võimaluste, teadmiste ja oskuste põhjal, mis arstidel on. Rääkides konkreetselt Tartu Ülikooli kliinikumist, siis kui palju on teil kolmanda astme intensiivravikohtasid?

TÜ kliinikumi kriisikomisjoni juht: halvim stsenaarium käib meile üle jõu

Kui palju peate jätma neist kohtadest muude intensiivravi nõudvate seisundite, nagu infarkti, insuldi ja muu patsientidele? Ja kui palju koroonapatsientidele?

Nukker seetõttu, et üha suurem hulk minu tutvusringkonnast kirjutab ise ja jagab postitusi, milles tehakse koroonaviiruse üle jõhkrat nalja. Mu järgnev monoloog kõlab ehk nagu hüsteerilise naise kräuks, aga päriselt ka kirjutan neid ridasid veekalkvel silmadega.

Tavapäraselt on intensiivravi voodikohta täiskasvanud patsientidele. Nendest vooditest on tavaolukorras 75 protsenti hõivatud.

Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.

Muidugi kõigub haigete pealevool, aga meil on tavaliselt umbes kümme voodikohta vabad, kuhu vajadusel inimesi võtta. Koroonaviiruse tõttu oleme me planeerinud haiglasiseselt sellise logistika, et oleme valmis koheselt ehk suuremate ümberkorraldusteta vastu võtma 31 intensiivravi vajavat patsienti.

Haiget ule

Sealt edasi oleme võimelised suurendama esimeses etapis veel kuue-seitsme koha võrra ja teises etapis veel kuue-seitsme koha võrra intensiivravi kohtade arvu. Ehk kuskil intensiivravi voodikohta suudame me kindlustada intensiivravi vajavatele koroonahaigetele.

Ja sinna kõrvale jääks 20 voodikohta teistele intensiivravi vajavatele patsientidele. Kas see on hingamisaparaatide ja personali hulk, mis seab piirangud rohkemate patsientide vastuvõtmiseks intensiivi? Mõlemad võrdselt - nii hingamisaparaatide hulk kui ka personali olemasolu.

Haiget ule

Ühe haigla võimekust üleöö kümme korda tõsta ei ole väga lihtne. Aga eks tulevad kätte ajad, kus me peame töötama vähema hulga arstide ja vähema hulga õdedega rohkema hulga patsientide kohta.

Politsei üle Euroopa otsib eluohtlikult haiget neidu

Minister Tanel Kiige sõnul on Eesti haiglates praegu ligi hingamisaparaati. Täiendavalt on EL-i hankega juurde tellitud 75, lisaks valitsuse otsusega hingamisaparaati.

Ehk aparaate tuleb juurde.