Vala tagasi vasakule, Breadcrumb

Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit, käemärguande võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või peatumist. Hoiatusmärguandmine ei anna juhile eesõigust.

Vala tagasi vasakule sisestada, valida ja kustutada teksti, muuta klaviatuuri keelt jm.

Vala tagasi vasakule

Teksti sisestamine ekraaniklaviatuuri abil Kuvatakse sisestuspunkt ning ekraaniklaviatuur. Vala tagasi vasakule ühte järgmistest meetoditest.

Vala tagasi vasakule

Standardsisestus vaikeseade : kirjutamiseks valige klaviatuuri klahv vasakule või paremale nipsutamise teel ning topeltpuudutage tähemärgi sisestamiseks. Või lohistage klahvi valimiseks sõrme mööda klaviatuuri ning puudutage ühe sõrmega klahvi hoides teise sõrmega ekraani. VoiceOver ütleb klahvi nime kui see valitakse ja teist korda, kui tähemärk sisestatakse.

  1. Foorumisse postitamiseks peavad küpsised cookies olema lubatud.
  2. Kelbow liigese tugev valu
  3. Valu uhise hoone
  4. Liikluseeskiri – Riigi Teataja
  5. Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.
  6. Liigeste fraktsiooni ravi

Puutega tippimine: puudutage valimiseks klaviatuuri klahvi, seejärel tõstke sisestamiseks näpp ekraanilt. Kui puudutate valet klahvi, siis libistage sõrm õigele klahvile.

Linnasõidueelne vaheeksam

VoiceOver loeb tähe ette iga klahvi puudutamisel, kuid ei sisesta tähemärki enne, kui tõstate oma sõrme ekraanilt. Otsepuutega tippimine: VoiceOver on keelatud ainult klaviatuuri jaoks ning saate kirjutada samamoodi kui VoiceOver on välja lülitatud. Dikteerimine: dikteerimise alustamiseks ja peatamiseks kasutage klaviatuuril kahe sõrmega topeltpuudutamist.

Märk osutab tagasipöördekohale. Juht võib liikuda otse või pöörata tagasi. Tagasipöördekohas on vasakule pööramine keelatud. Vasta Millistesse suundadesse ei tohi jalgrattur sõitu jätkata? Otse ja tagasi.

Täpitähe sisestamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest. Standardsisestus vaikeseade : valige tavatähemärk, seejärel topeltpuudutage ja hoidke kuni kuulete helisignaali, mis tähistab alternatiivsete tähemärkide kuvamist. Lohistage vasakule või paremale, et valida ja kuulata valikuid. Vabastage sõrm praeguse valiku sisestamiseks. Puutega tippimine: puudutage ja hoidke tähemärki kuni kuvatakse alternatiivne tähemärk.

Liikluseeskiri

Teksti redigeerimine ekraaniklaviatuuri abil Sisestuspunkti liigutamine: pühkige üles või alla sisestuspunkti tekstis edasi või tagasi liigutamiseks. Algusesse või lõppu liikumiseks topeltpuudutage teksti. VoiceOver annab sisestuspunkti liigutamise ajal helimärguande ning ütleb sisestuspunkti poolt läbitud tähe, sõna või rea. Kui liigute ettepoole sõnahaaval, siis asetatakse sisestuspunkt möödutud sõna lõppu, enne tühikut või sellele järgnevat kirjavahemärki.

Android-telefonis navigeerimine

Kui liigute tahapoole, siis asetatakse sisestuspunkt eelneva sõna lõppu, Vala tagasi vasakule tühikut või sellele järgnevat kirjavahemärki. Sisestuspunkti liigutamine kirjavahemärgist mööda sõna või lause lõppu: kasutage rootorit, et lülituda tagasi tähemärgirežiimile. Kui liigutate sisestuspunkti reahaaval, siis loeb VoiceOver iga rea ette sellest möödumisel. Kui liigute ettepoole, siis asetatakse sisestuspunkt järgmise rea ette välja arvatud juhul, kui jõuate lõigu viimase reani, kui sisestuspunkt viiakse just etteloetud rea lõppu.

Vala tagasi vasakule

Kui liigute tahapoole, siis asetatakse sisestuspunkt etteloetud rea algusesse. Tähemärgi kustutamine: kasutage klahvi.

Puhverdatud otsigutulemused

Teksti valimine: Kasutage ühte järgmistest meetoditest. Määrake rootor olekusse Text Selection, pühkige Character, Word, Line või Sentence valimiseks üles või alla, seejärel pühkige tagasi või edasi liikumiseks vasakule või paremale.

Seadke rootor režiimi Edit, pühkige üles või alla ning valige Select või Select All, seejärel topeltpuudutage. Kui valite Select, siis valitakse topelt-puudutamisel sisestuspunktile kõige lähemal olev sõna.

Vala tagasi vasakule

Lõikamine, kopeerimine või kleepimine: seadke rootor režiimi Edit, pühkige üles või alla ning valige Cut, Copy või Paste, seejärel topeltpuudutage. Õigekirjaveaga sõnade parandamine: seadke Kolmanda astme liigeste artroos olekusse Misspelled Words, seejärel pühkige eelmise või järgmise õigekirjaveaga sõna juurde liikumiseks üles või alla.